There was a problem loading the comments.

Hướng dẫn sử dụng everydns.net

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
1 Đầu tiên bạn cần phải chuyển name server của domain mình về DNS của everydns.net theo thông tin dưới đây

  1. ns1.everydns.net
  2. ns2.everydns.net
  3. ns3.everydns.net
  4. ns4.everydns.net
2 Sau đó bạn hãy đăng ký account tại everydns.net, việc đăng ký này là miễn phí hoàn toàn.
3 Đăng nhập vào everydns và add domain:
Domain khi đã add vào sẽ nằm ở menu bên trái, click chuột vào domain của bạn để có thế thêm sửa và xóa các record
3 Tiến hành add các record cần thiết để chạy website:
Đầu tiên là A record:
Fully Qualified Domain Name: tên miền cua bạn
Record type: gồm có A , CNAME, MX va NS
Record Value: địa chỉ mà bạn muốn trỏ record của mình đến
Tiếp theo là CNAME record:
Để email có thể hoat động bạn phải add 2 record như sau:
1 . A record cho subdomain mail.domaincuaban.com
2. MX record cho domain của bạn
Và như vậy bạn đã config xong cho domain của mình để có thế chạy tất cả các dịch vụ cần thiết như www, email, ftp,...

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn