There was a problem loading the comments.

Thông báo kế hoạch bảo trì hạ tầng mạng tại TTDL Viettel Bình Dương ngày 14/06/2022

Support Portal  »  Announcements  »  Viewing Article

  Print

Kính gửi Quý Khách hàng,

vHost trân trọng cảm ơn Quý Khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với vHost trong suốt thời gian qua.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ phía vHost xin được phép thông báo tới quý khách hàng kế hoạch bảo trì và nâng cấp hạ tầng mạng tại TTDL Viettel Bình Dương với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian bắt đầu: Từ 00h00 ngày 14/06/2022
Thời gian kết thúc: Đến 01h00 ngày 14/06/2022.
Nội dung bảo trì: Nâng cấp và bảo trì thiết bị.
Ảnh hưởng: dịch vụ của Quý khách sẽ không bị ảnh hưởng.
vHost xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và thực hiện phối hợp cùng với vHost trong suốt thời gian trên.

Trong trường hợp Quý khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ vHost qua các kênh sau:


Trân trọng.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn