There was a problem loading the comments.

Thông báo kế hoạch bảo trì hạ tầng mạng tại TTDL Viettel Bình Dương ngày 18/08/2022

Support Portal  »  Announcements  »  Viewing Article

  Print

Kính gửi Quý Khách hàng,

vHost trân trọng cảm ơn Quý Khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với vHost trong suốt thời gian qua.

Theo thông báo mà vHost nhận được từ đối tác Datacenter Viettel Bình Dương, đối tác sẽ tiến hành bảo trì hạ tầng mạng với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu: Từ 23h00 ngày 18/08/2022
  • Thời gian kết thúc: Đến 03h00 ngày 18/08/2022.
  • Nội dung bảo trì: bảo trì hạ tầng mạng.
  • Ảnh hưởng: dịch vụ của Quý khách sẽ không bị ảnh hưởng.


Đây là kế hoạch nâng cấp của Datacenter Viettel Bình Dương và để tránh ảnh hưởng đến dịch vụ của Quý khách, vHost sẽ phối hợp giám sát chặt chẽ và phối hợp với đối tác trong suốt khoảng thời gian bảo trì trên.

vHost xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và thực hiện phối hợp cùng với vHost trong suốt thời gian trên.

Trong trường hợp Quý khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ vHost qua các kênh sau:


Trân trọng.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles