Đã xảy ra vấn đề khi tải các bình luận.

Tên miền (Domain Name) là gì ?


  In
Khái niệm Tên Miền (Domain Name)

ten mien domain

Mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau.

Do cách tổ chức như vậy nên trên Internet có cấu trúc địa chỉ, cách đánh địa chỉ đặc biệt. Địa chỉ Internet (IP) đang được sử dụng hiện tại là (IPv4) có 32 bit chia thành 4 Octet ( mỗi Octet có 8 bit , tương đương 1 byte ) cách đếm đều từ trái qua phải bít 1 cho đến bít 32, các Octet tách biệt nhau bằng dấu chấm (.) và biểu hiện ở dạng thập phân đầy đủ là 12 chữ số.

Ví dụ: một địa chỉ Internet là 210.245.120.200

Do người sử dụng nhớ được địa chỉ dạng chữ số dài như vậy khi nối mạng là rất khó khăn và vì thế cạnh địa chỉ IP bao giờ cũng có thêm một cái tên mang một ý nghĩa nào đó, dễ nhớ cho người sử dụng đi kèm mà trên Internet gọi là Tên Miền.

Ví dụ: Máy chủ ( server) của vHost có địa chỉ là 221.132.37.168, Tên Miền vHost.vn

Vậy Tên Miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng anh (Domain name).
Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.
Tên website thường bắt đầu bằng www. và tiếp theo là tên đăng ký: google, yahoo....
Tiếp là đuôi tên miền: com, net, edu, org, int, gov và giữa các phần này được cách nhau bằng dấu chấm (.)

Ví dụ: www.google.com, mail.yahoo.com, www.vhost.vn, ...


Tên miền không bao giờ có sự trùng nhau.Chia sẻ qua
Bạn có thấy bài viết này hữu ích?  

Những bài viết liên quan


Bình luận

Thêm Bình luận

Trả lời  

Captcha
© vHost.vn