Đã xảy ra vấn đề khi tải các bình luận.

Tôi quên gia hạn tên miền thì làm sao?


  In

Hỏi:

Tôi quên gia hạn tên miền thì làm sao?

Trả lời:

Trong trường hợp tên miền không được gia hạn đúng thời gian. 
Tên miền của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ lại một khoảng thời gian thông thường là 30 ngày (kể từ ngày hết hạn). 

Sau 30 ngày trên thì tên miền có thể sẽ bị xoá hoàn toàn khỏi nhà đăng ký và lúc này tên miền có thể được đăng ký bởi một chủ thể khác. 


Chia sẻ qua
Bạn có thấy bài viết này hữu ích?  

Những bài viết liên quan


Bình luận

Thêm Bình luận

Trả lời  

Captcha
© vHost.vn