Đã xảy ra vấn đề khi tải các bình luận.

Tôi không thể xóa những script đã cài đặt bởi vì nó lỗi khi chạy file prepare_removal.php


  In

Các thông báo lỗi phổ biến là "shell_exec has been disabled for security reasons..."

Từ trên chúng ta có thể suy ra PHP function đã bị ngăn chặn thực thi. Trong trường hợp này bạn hãy gửi email cho support@vhost.net và đính kèm đường dẫn thư mục hoặc ứng dụng đó để bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xóa những thự mục hoặc ứng dụng này.

Lưu ý: bạn cần phải chắc chắn rằng không có những files quan trọng nào bên trong những folder đó, bởi vì một khi đã xóa thì không thể phục hồi lại được.


Chia sẻ qua
Bạn có thấy bài viết này hữu ích?  

Những bài viết liên quan


Bình luận

Thêm Bình luận

Trả lời  

Captcha
© vHost.vn