Đã xảy ra vấn đề khi tải các bình luận.

Phân loại người dùng trên dịch vụ Reseller Hosting


  In
Phân loại người dùng cho dịch vụ Reseller Hosting

Kể từ phiên bản Cloudlinux 3.0-18, LVE Manager sẽ phân loại thành bốn dạng người dùng và thực hiện giới hạn tài nguyên sử dụng cho từng dạng người dùng

Theo tài liệu của Cloudlinux thì các dạng người dùng sẽ được mô tả như sau:

  • End User: Quý khách hàng thực hiện đăng kí dịch vụ lưu trữ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ (Hoster) sẽ được phân loại vào người dùng này. Cụ thể hơn là khi Quý khách đăng kí dịch vụ Hosting trực tiếp từ https://vhost.vn thì Quý khách sẽ thuộc trường hợp này và là người dùng cuối của vHost.
  • Reseller: Quý khách thực hiện đăng kí dịch vụ luu trữ thông qua một nhà cung cấp dịch vụ sau đó bán lại cho một người dùng khác.
  • Reseller’s End User: Quý khách sẽ thuộc vào người dùng này khi Quý khách hàng đăng kí dịch vụ luu trữ thông qua đối tác của Hoster (Reseller).
  • Reseller's End User (no Reseller limit): Quý khách sẽ thuộc vào người dùng này khi Quý khách hàng đăng kí dịch vụ luu trữ thông qua đối tác của Hoster (Reseller). Tuy nhiên đối tác sẽ không thể thực hiện thiết lập tài nguyên và sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp dịch vụ (Hoster).
  • Bảng giới hạn tài nguyên dành cho từng người dùngHoster có thể xem được toàn bộ khách hàng cuối và tài nguyên của từng người dùng cuối của đối tác (Reseller). Khi đối tác thiết lập các giới hạn này thì hoster không thể quản lý hoặc can thiệp đến tài nguyên của từng người dùng cuối của Quý khách.

Trong trường hợp Quý khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ vHost qua các kênh sau:

Ticket: https://support.vhost.vn/
Call Center: 1900 6806
Email: support@vhost.vn

Tài liệu tham khảo phục vụ cho bài viết trên:
https://docs.cloudlinux.com/cloudlinux_os_components/#installation-enabling-and-disabling

Chia sẻ qua
Bạn có thấy bài viết này hữu ích?  

Những bài viết liên quan


Bình luận

Thêm Bình luận

Trả lời  

Captcha
© vHost.vn