Đã xảy ra vấn đề khi tải các bình luận.

Hướng dẫn thêm Email / SMS khác để nhận thông báo từ Monitoring Server


  In
Hướng dẫn thêm Email / SMS khác để nhận thông báo từ Monitoring Server

Chú thích: Quý khách không thể thay đổi Email / SMS đã dùng để đăng kí dịch vụ. Tuy nhiên Quý khách có thể thêm Email và SMS để nhận thông báo từ Monitoring Server service.

Để thêm một liên hệ mới, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

Tại giao diện My Monitors, Quý khách chọn vào Contact List

4f65112dd5fb40934f0671ddf74c2afa80e81a70?t=1d9f0777929425a2efb0f38bd8956391
Sau đó, Quý khách chọn vào Add new contact để thêm Email /SMS

701f7a8b6baad16ed804de305a8078c9b61acda7?t=a124b2d004acf5b79b7e2fdb3d57d7d8


Quý khách có thể thực hiện cấu hình new contact với các thông số sau:

6b36f68e912dbdad01750c5fcf59bd51921d9ca4?t=bbc6ea643fff2491a36b8a6b9fb537f1

Name [1]: Tên của người nhận thông báo từ Monitor

Family [2]: Tên của công ty, nhóm, cộng đồng,.. của người nhận

Email [3]: Thêm một Email mới để nhận thông báo

Mobile Number [4]: Thêm một SMS mới để nhận thông báo

Quý khách nhấn Save Changes để hoàn tất cấu hình.

Chia sẻ qua
Bạn có thấy bài viết này hữu ích?  

Những bài viết liên quan


Bình luận

Thêm Bình luận

Trả lời  

Captcha
© vHost.vn