Đã xảy ra vấn đề khi tải các bình luận.

Hướng dẫn cấu hình backup WordPress lên Object Storage


  In
Đối với Quý khách hàng sử dụng mã nguồn WordPress cho websites của mình, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ Object Storage như một nơi để thực hiện lưu trữ dữ liệu. Ở bài viết này vHost sẽ hướng dẫn Quý khách sử dụng sử dụng plugin UpdraftPlus để tạo backup cho dữ liệu của mình và lưu trữ dữ liệu lên dịch vụ Object Storage. 

Bước 1: Cài plugin UpdraftPlus vào WordPress.

Trên công cụ search của WordPress, Quý khách nhập keyword updraftplus sau đó lựa chọn Install Now để tiến hành cài đặt hoặc Quý khách có thể thực hiện cài đặt thông qua đường dẫn bên dưới. Sau khi cài đặt hoàn tất, Quý khách tiến hành Active plugin vừa cài. 

https://wordpress.org/plugins/updraftplus/

07f573d42fa5d587f23ed0249a9bb3b5f7f0b1c5?t=9f69ff27be4ecfefccc449f64d4cb9f5
Bước 2: Tại plugin UpdraftPlus, Quý khách click chọn vào vào tab Settings 

a9d43511595d61d2bf2a6232b0ed191232684999?t=a196ff74ed74e68ad1b00c309880fc47
Bước 3: Tại tab Setting, Quý khách cho thực hiện cấu hình backup dữ liệu lên dịch vụ Object Storage. Quý khách có thể tham khảo theo các bước sau: 
Tại lựa chọn Choose your remote storage (tap on an icon to select or unselect) Quý khách click chọn vào S3-Compatible (Generic)

8a121b2a47fcc19fad7358500b1c4d7ee52ff293?t=4804d1d6273435c7314edd81ec98892d
Sau đó Quý khách nhập đầy đủ thông tin vHost đã gửi đến Quý khách qua email khi Quý khách đăng ký hoàn tất dịch vụ Object Storage.

Các thông số cấu hình bên dưới như sau: 

S3 access key: Thông tin này vHost sẽ gửi đến cho Quý khách thông qua email đăng kí dịch vụ
S3 secret key: Thông tin này vHost sẽ gửi đến cho Quý khách thông qua email đăng kí dịch vụ
S3 location: Tên của bucket mà vHost đã tạo 
S3 end-point: Thông tin này vHost sẽ gửi đến cho Quý khách thông qua email đăng kí dịch vụ

7c7e38ecff6d17e8d9d34435654ddfff5d2e25ed?t=4ab15d25bc615e63310e988b7aa84701
Sau khi nhập đầu đủ thông tin trên Quý khách click chọn "Test S3 Settings" và đảm bảo rằng Quý khách nhận được kết quả như hình ảnh bên dưới. Nếu không, Quý khách quay lại và kiểm tra thông tin cấu hình trước đó.

739a11c2d07c91bbc0454ab00ee163c2d767068c?t=7b86b322b251b2810a7be96937a7fddc Bước 4: Nhấn Save Changes để hoàn tất cấu hình.

Chia sẻ qua
Bạn có thấy bài viết này hữu ích?  

Những bài viết liên quan


Bình luận

Thêm Bình luận

Trả lời  

Captcha
© vHost.vn