Đã xảy ra vấn đề khi tải các bình luận.

Đọc contact trên Microsoft Outlook 2007 với Kerio Connect.


  In

( Bài viết được thực hiện với server mail tại http://webmail.vhost.vn)

1. Mở chương trình Microsoft Outlook 2007, chọn Microsoft Exchange, Pop3, IMAP, or HTTP, nhấn Next

 

2. Chọn Manually Configure Server setting or... , nhấn Next.

3.Chọn Internet E-mail, nhấn Next.

4. Điền các thông số cá nhân và cấu hình email. Sau đó, chọn More Setting.

5. Chọn tab Outgoing Server, đánh dấu vào My outgoing server... và  Use same setting... như trong hình dưới.

6. Chọn tab Advanced, sửa lại các thông số như hình dưới. ( việc cấu hình này nhằm tăng tính bảo mật cho email)

7. Nhấn OKNext. Lúc này sẽ nhận được màn hình thông báo thành công. Nếu nhận được thông báo như hình bên dưới thì chọn Yes

8. Tiếp theo, để đọc được Contact từ Mail Server, vào Tool, chọn Account Setting...

9. Chọn tab Address Books, chọn New...

10. Chọn Internet Directory Service( LDAP), nhấn Next.

11. Điền các thông tin cấu hình email, nhấn Next sẽ xuất hiện thông báo thành công. Lúc này, cần khởi động lại Microsoft Outlook.

12. Mở giao diện viết một email mới, trong To... hoặc CC..., nhập một kí tự trong tên địa chỉ mail cần gửi, chọn Check Names. Lúc này, danh sách các địa chỉ email sẽ hiện ra để lựa chọn.

 

Nếu còn vấn đề gì còn thắc mắc, vui lòng gửi email tới địa chỉ support@vhost.vn để nhận được sự hỗ trợ.


Chia sẻ qua
Bạn có thấy bài viết này hữu ích?  

Những bài viết liên quan


Bình luận

Thêm Bình luận

Trả lời  

Captcha
© vHost.vn