There was a problem loading the comments.

Web mail là gì ?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Dịch vụ webmail là dịch vụ cơ bản của share hosting hỗ trợ người dùng truy cập email thông qua trình duyệt web. Người dùng có thể đăng nhập email của họ thông qua web để xem và gửi email. Có thể đăng nhập vào email tại bất kỳ nơi đâu trên thế giới là một tính năng đáng được chú ý.

Một số dịch vụ email hỗ trợ webmail cơ bản như Yahoo! Mail, Hotmail, Gmail.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn