There was a problem loading the comments.

Tổng quát về File Manager

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

File Manager là một công cụ có sẵn mặc định của cpanel cho phép bạn chỉnh sửa files và nội dung của files, upload, download, copy...và nhiều hơn thế nữa.

Để truy cập File Manager bạn truy cập vào cpanel với tài khoản hosting của bạn và click vào icon với dùng chữ File Manager trên giao diện chính của cpanel.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn