There was a problem loading the comments.

Tổng quát về tính năng Addon Domains

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Addon Domain là tính năng cho phép bạn thêm vào hoặc xóa bỏ domain. Nghĩa chi tiết hơn tức là bạn có thể host một số lượng domain ngoài domain chính trên tài khoản hosting của bạn. Số lương domain cho phép này tùy thuộc vào số lượng addon domain cho phép của nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Những domain đã add sẽ nằm bên dưới phần thống kê Current Addon Domains.

Ví dụ cụ thể như sau: bạn có một hosting đang host với domain vHost.NET. Để truy cập vào hệ thống support của vHost.NET bạn phải truy cập qua đường dẫnhttp://vhost.net/support. Trong lúc này support đang được đặt tại thư mục cụ thể là /home/username/public_html/support. Lúc này bạn không muốn người dùng truy cập thông qua đường dẫn như trên bạn có thể sử dụng tính năng addon domain để add thêm một domain vHost.COM để vào thẳng hệ thống support của vHost.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn