There was a problem loading the comments.

Tổng quát về mime types

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Mime types báo cho trình duyệt sẽ xử lý một định dạng file như thế nào. Ví dụ với những file với định dạng .htm, .html hay .shtml trên hầu hết các server, và điều này sẽ báo trình duyệt sẽ xử lý file dưới dạng HTML. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm mới mime types trên website của bạn, tuy nhiên bạn không thể thay đổi những giá trị mặc định đã được thêm vào server.

Lưu ý: chắc chắn rằng mime types bạn sắp add không có sẵn trên server. Kiểm tra với quản trị của server trước khi thêm mime types mới, chúng có thể ảnh hưởng tới hoạt động của website của bạn.

Mọi người thường nhầm lẫn giữa Mime Types với Apache Handlers. Mime types báo cho trình duyệt của bạn làm thế nào để xử lý một file trong khi Apache Handlers báo cho máy chủ làm thế nào để xử lý một file.

Để truy cập Mime Types click vào icon với chữ Mime Types trên trang quản lý chính của cPanel.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn