There was a problem loading the comments.

Tổng quát về FTP Manager

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

FTP Manager cho phép quản lý những User FTP như tạo User, phân quyền, cấp phát quota cho User FTP

Trong đó bao gồm như tạo tài khoản, xóa tài khoản, anonymouse account, FTP session, giới hạn Quota....

Để truy cập FTP Manager click vào icon với tên FTP Manager trên trang quản lý chính của cPanel.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn