There was a problem loading the comments.

Tổng quát về Frontpage extensions

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Frontpage extensions cho phép bạn publish website của bạn thông qua ứng dụng frontpage, điều này có nghĩa bạn không cần phải upload file thông qua FTP hoặc bất cứ phương thức nào khác.

Để truy cập vào frontpage extensions click vào Frontpage Extensions trên trang quản lý chính của cPanel.

Khuyến cáo: không nên cài frontpage extension trừ khi bạn cần chúng. Bởi vì khi tiến hành cài hoặc xóa bạn sẽ mất tất cả các file .htaccess trên website của bạn. Điều này có nghĩa là mọi sự thay đổi, sắp đặt bạn đã cấu hình trên .htaccess sẽ bị mất.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn