There was a problem loading the comments.

Tổng quát về cronjob

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Cronjob là một chương trình cho phép bạn tự động hóa các dòng lệnh hoặc script nào đó trên server của mình một cách tự động. Ví dụ bạn có thể tạo một cronjob cho phép tự động xóa các files tạm trên server của bạn vào một thời gian cố định để giảm thiểu sự tăng dung lượng của ổ cứng sau một thời gian dài sử dụng.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn