There was a problem loading the comments.

Tôi quên gia hạn tên miền thì làm sao?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Hỏi:

Tôi quên gia hạn tên miền thì làm sao?

Trả lời:

Trong trường hợp tên miền không được gia hạn đúng thời gian. 
Tên miền của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ lại một khoảng thời gian thông thường là 30 ngày (kể từ ngày hết hạn). 

Sau 30 ngày trên thì tên miền có thể sẽ bị xoá hoàn toàn khỏi nhà đăng ký và lúc này tên miền có thể được đăng ký bởi một chủ thể khác. 


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn