There was a problem loading the comments.

Tôi cần cấu hình register_globals=on, làm thế nào để cấu hình điều này ?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Mặc địch register_global được cấu hình off vì một số lý do bảo mật của hosting và server. Tuy nhiên người dùng hosting có thể cấu hình thành on cho riêng tài khoản của mình bằng cách sửa đổi nội dung files .htaccess trong thư mục public_html

Cách làm:
Thêm dòng sau vào nội dung files .htaccess
php_flag register_globals on

Nếu nội dung trên không có hiệu lực thì bạn có thể làm bằng cách khác là tạo một files php.ini trong cùng thư mục chứa code php.ini của bạn. Sau đó thêm nội dung bên dưới vào files là được.
register_globals = on


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn