There was a problem loading the comments.

Tôi có thể mua - bán tên miền của mình không?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Hỏi:

Tôi đang sở hữu một tên miền và bây giờ tôi muốn bán nó cho người khác có được hay không?

Trả lời:


Việc mua bán - trao đổi tên miền căn cứ vào sự thỏa thuận của 2 bên mua và bán tuy nhiên cần tuân thủ theo đúng quy định của luật pháp (chỉ áp dụng cho tên miền quốc tế)

Riêng đối với tên miền Việt Nam và một số tên miền mang tính chất quốc gia khác. 
Việc mua - bán là bị cấm. 
Do đây được xác định là nguồn tài nguyên quốc gia. Chỉ có thể chuyển nhượng chứ không được mua - bán.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn