There was a problem loading the comments.

Tên miền (Domain) là gì ?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print


Hỏi:

Tên miền là gì, tại sao phải có tên miền để sử dụng trên Internet?

Trả lời:

Mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau.
Do cách tổ chức như vậy nên trên Internet có cấu trúc địa chỉ, cách đánh địa chỉ đặc biệt. Địa chỉ Internet (IP) đang được sử dụng hiện tại là (IPv4) có 32 bit chia thành 4 Octet ( mỗi Octet có 8 bit , tương đương 1 byte ) cách đếm đều từ trái qua phải bít 1 cho đến bít 32, các Octet tách biệt nhau bằng dấu chấm (.) và biểu hiện ở dạng thập phân đầy đủ là 12 chữ số.

Ví dụ một địa chỉ Internet : 210.245.120.200

Do người sử dụng nhớ được địa chỉ dạng chữ số dài như vậy khi nối mạng là rất khó khăn và vì thế cạnh địa chỉ IP bao giờ cũng có thêm một cái tên mang một ý nghĩa nào đó, dễ nhớ cho người sử dụng đi kèm mà trên Internet gọi là Tên Miền.
Ví dụ: Máy chủ Web Server của VuoDo có địa chỉ là 123.30.108.173 , Tên Miền làVuoDo.Net .

Vậy Tên Miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng anh (Domain name).
Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.
Tên website thường bắt đầu bằng www. và tiếp theo là tên đăng ký: google, yahoo....
Tiếp là đuôi tên miền: com, net, edu, org, int, gov và giữa các phần này được cách nhau bằng dấu chấm (.)

Ví dụ: www.google.com

Tên miền không bao giờ có sự trùng nhau.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn