There was a problem loading the comments.

Làm thế nào để transfer domain quốc tế từ nơi khác về vHost?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Những yêu cầu khách hàng cần phải có:

1. Khách hàng phải giử account quản lý domain để có thể lấy transfer code (Domain Secret)
2. Domain phải ở trạng thái active. (unlock)
3. Khách hàng phải quản lý được email sở hữu domain.

Một số lưu ý:

Phí chuyển domain quốc tế được tính như phí gia hạn domain ( Domain của bạn sẽ được renew thêm 1 năm ). Sau khi hoàn tất các thủ tục bạn sẽ nhận được email của vHost, bạn cần xác nhận email thông báo transfer ( check mail và click vào link xác nhận ) việc transfer domain sẽ được hoàn tất trong vòng 5 ngày sau khi bạn xác nhận việc transfer.Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn