There was a problem loading the comments.

Làm thế nào để thay đổi thư mục hiện tại của bạn ?

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Để thay đổi thư mục hiện tại của bạn thông qua File Manager, bạn làm theo những bước sau đây:

1. Truy cập vào File Manager thông qua trang quản lý giao diện cPanel.
2. Để duy chuyển tới một thư mục cố định click vào icon kế bên tên thư mục đó.
3. Để duy chuyển về thư mục trước đó click vào Up One Level
4. Để trở về thư mục home click trên "/" tại cùng folder đó.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn