There was a problem loading the comments.

Làm thế nào để di chuyển file

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

1. Truy cập trang quản lý file thông qua cPanel.
2. Click vào check box kế bên file cần di chuyển
3. Click move phía trên trang quản lý file.
4. Điền đường dẫn mới cho files và click move file(s) để tiến hành di chuyển file.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn