There was a problem loading the comments.

Hướng dẫn kích hoạt SSL bằng DNS

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Trong bài hướng dẫn này, vHost sẽ hướng dẫn Quý khách cách thức kích hoạt SSL thông qua DNS một cách đơn giản nhất, từ đó Quý khách có đủ thông tin cần thiết để cấu hình SSL cho website của mình.

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý dịch vụ SSL tại members.vhost.vn. Tại phần Your Active Products/Services ngay khi đăng nhập, bạn click chọn vào dịch vụ SSL Certificates.

Bạn cũng có thể tìm kiếm dịch vụ SSL Certificates trong tab Servicese065eb47a8b5b1d5e3add28eb7a120413ca6106588984d7da0155081189686e67c8cdd43523433b2?t=818bf42f5dca107566ccab67e126a5e6

Bước 2: Click vào Configure Now.

f42a497c132cb1be5d9acd8c2870327af53e2a5acd2d4a0037c2bb777ba263883f17ca3f01514bdd?t=e93338ab9f9dd7c8553920641bdf27d5

Bước 3: Chọn loại máy chủ cần cấu hình và tạo CSR.

d394309aa611f1e9a79329341cc3944db9a13d2948ca3fb8062a68ca8398abe169e74f3f9e432bed?t=f22633477245c4a0e75e56005ad8c5ee

Chúng tôi sẽ giải thích một số tùy chọn để bạn có thêm thông tin để thực hiện cấu hình.

Ở mục số 1:

  • Chọn New Order nếu Quý khách cần thực hiện đăng ký SSL mới cho tên miền.
  • Chọn Renew nếu Quý khách cần thực hiện gia hạn SSL cho tên miền.

Ở mục số 2:

  • Nếu website của Quý khách được chạy trên máy chủ Windows, Quý khách vui lòng chọn vào IIS.
  • Nếu website của Quý khách được chạy trên máy chủ Linux hoặc các loại máy chủ khác, Quý khách vui lòng chọn Any Other.

Trong bài hướng dẫn này vHost đang thực hiện cấu hình SSL mới cho website chạy trên máy chủ Linux (DirectAdmin, cPanel,...).

Bước 4: Khai báo thông tin để tạo CSR.

Sau khi click vào Generate CSR, ô thông tin sẽ hiện ra để Quý khách khai báo. Quý khách chỉ cần khai báo tương tự như trong ảnh bên dưới và click vào Submit.Sau khi khai báo thông tin hoàn tất, CSR sẽ được tạo ra.

018f88dbec94cef38e22914791961022e6d3226a997d7e098f04100d1e72fb6318a44196772b4d76?t=ce937674f9c7b7ddb4e8a1edc8fc2be2

Bước 5: Khai báo thêm thông tin người sở hữu SSL.

Quý khách khai báo thêm thông tin như bên dưới một lần nữa và Click to Continue.

0e47ba384eba1f1452e755e16439a33b6a5a77b5732904c84ffc4b718d61fa0901759314ae0704e4?t=5f1936fbef84c5c8aa6873d4c83ebbc3

Bước 6: Chọn hình thức xác thực chứng chỉ.

Chọn DNS ở mục DCV Method như trong hình và tiếp tục Click to Continue.


0fe15a8051bb0891b0fb65bf8dee51b7dd6a95ab41b8976de571a800ac27690f4dfdc36acd1d94d4?t=0b51c52657707ffb0ea58eef24884db1

Sau khi Click to Continue, Quý khách tiếp tục nhấp vào Back to Service Details để tiếp tục cấu hình SSL.

743aed793baf4d3c640d5cae73ee484205a76a5bdd00efa7e6840178aebc6cfcd95e2941859e1069?t=b7215088d390ffb1429fe66f1ae1801d

Bước 7: Lấy thông tin CNAME record để cấu hình DNS.

Tại ô DNS CNAME Record, Quý khách sẽ thấy đoạn mã được chia làm 2 đoạn như sau:

a877f770f834c7d13030a39dfec7b6ec1274bc371877a449ec62d85017b7c59a4e64ccf856f49dfd?t=9d462466aedffe7b8a2082c6b44fe6c1

Bước 8: Cấu hình DNS để xác thực chứng chỉ.

Nếu Quý khách đang sử dụng tên miền tại vHost, Quý khách có thể thực hiện như sau:

Tại mục DNS Manager, chọn Add Record.


51f03f26fe0d6b12dd2dfe40f38f6c3f990a9d2dbcd29da73479f9bee1ccbc7db4f0debf3a824651?t=da2965e9bf914040b938a690d079f3eb

Chọn Type là CNAME.
Tại ô Name, điền vào giá trị trong đoạn 1 ở bước 7.
Tại ô RDATA, điền vào giá trị trong đoạn 2 ở bước 7 sau đó bấm Add Record.

4f68d976fa9e22558d927d05c21b11bfc65b3b0ad8153ea0967fda8bf4cde0f54a12c94568bb4e7a?t=43d2389ce800407cce0979e51d47bac9

Cuối cùng là save lại cấu hình DNS.

Bước 9: Chờ trong 5 phút.

Sau khi DNS cập nhật hoàn tất, Quý khách quay trở lại gói dịch vụ SSL của mình và kiểm tra lại sẽ thấy đã có đầy đủ các thông tin cần thiết để cấu hình SSL cho website của mình.

278b7934658d2e7933e45a9db4486b597229cd07cbca783f9091225dfc155582fc54aaa352c70ad3?t=6acb404a1905ea27fdd4c207a4e67338

Sau khi có đầy đủ thông tin, Quý khách đã có thể thực hiện cấu hình SSL cho website của mình.

- Hướng dẫn cấu hình SSL trên DirectAdmin: https://docs.vhost.vn/article.php?id=44
- Hướng dẫn cấu hình SSL trên cPanel: https://docs.vhost.vn/article.php?id=43
- Hướng dẫn cấu hình SSL trong Apache: https://docs.vhost.vn/article.php?id=42

Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện, xin Quý khách vui lòng liên hệ với vHost tại các kênh sau:
Ticket: https://support.vhost.vn/
Call: 19006806 (Nhấn phím số 2 để gặp bộ phận kỹ thuật)
Email: support@vhost.vn


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn