There was a problem loading the comments.

Hướng dẫn kích hoạt SSL bằng DNS

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Trong bài hướng dẫn này, vHost sẽ hướng dẫn Quý khách cách thức kích hoạt SSL thông qua DNS một cách đơn giản nhất, từ đó Quý khách có đủ thông tin cần thiết để cấu hình SSL cho website của mình.

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý dịch vụ SSL tại members.vhost.vn.

b20dGk_25cuDqNJyA9EkPH1dMyR_3Z0Dv5L1Rp3drUCHUkMqjhk_v75WZMVYwV2W0vABaKsh6YPy1a0uDukZ22O4it_mvWn_QMB_QWfGmH6Epru95JqJMIWY5SFK5O8iJ0Bz3lK5

Bước 2: Click vào Configure Now.

lUki-8cgcSlwS3erNiRTRyLnOTawTo1mQcsQ6dfd2CG-koJXwVVUBx0NXlIDJXxdIYn13jwg-0PJHh4hHjC8vJnF1EtPbvI1mU5iub6WZqr-zwmWPxkMTf1WQ1EX5Eyow_5IG5WF

Bước 3: Chọn loại máy chủ cần cấu hình và tạo CSR.

Ở mục số 1:
  • Chọn New Order nếu Quý khách cần thực hiện đăng ký SSL mới cho tên miền.
  • Chọn Renew nếu Quý khách cần thực hiện gia hạn SSL cho tên miền.
Ở mục số 2:
  • Nếu website của Quý khách được chạy trên máy chủ Windows, Quý khách vui lòng chọn vào IIS.
  • Nếu website của Quý khách được chạy trên máy chủ Linux hoặc các loại máy chủ khác, Quý khách vui lòng chọn Any Other.
Trong bài hướng dẫn này vHost đang thực hiện cấu hình SSL mới cho website chạy trên máy chủ Linux (DirectAdmin, cPanel,...).

ylfkFjCl3O4bRnwEGuC4Jp-FZrxRmhsEJfPzLZepJyjaJiathOLei4h7FhEdGtQigCzZl-Xdq8UpFQjGU_-knsceaGLUh48rI4sxLedjoQyc9zATW7F3ORWGVf-AMdCxOeVcTF9j

Bước 4: Khai báo thông tin để tạo CSR.

Sau khi click vào Generate CSR, ô thông tin sẽ hiện ra để Quý khách khai báo. Quý khách chỉ cần khai báo tương tự như trong ảnh bên dưới và click vào Submit.

e-mEnwZ1tWbIR7tSU37oFGkXp5H1k6GFVSWKeNPCQcGsTwXsMNO9jfDEXiFXnR4zjfsgiE-9De7DX0Jg1vY0dr9vUMJRlYb8gd1K4QTDN6TPzkbSL89FGNDSEdHjV7Xg0pZ17P8B

Sau khi khai báo thông tin hoàn tất, CSR sẽ được tạo ra.

fHC1e6XWHaA5qjd2y35pLY1i3zU3EJb6brvuhsxeW3FBglzMAtjW2_AopkZIY2f4TLlM3FjBxF0XisdB6gZYvJdYerBghX9E40uWTZCAsrbIGmWnlMZE94-QOIQ6M6a_fbC72rQm

Bước 5: Khai báo thêm thông tin người sở hữu SSL.

Quý khách khai báo thêm thông tin như bên dưới một lần nữa và Click to Continue.

clDMd4AIAL1mM1NtFlrNk2g6nxVlb5hDiDB4XVsbq-Q2R6xQckPNUkLZcBZzXtSptECbjtUiUK_mnOHZgZ_wX6uEpqRi7guElUksoYu40GGAwhuqWrwwPnekwT3SG8up2wvgXjAe

Bước 6: Chọn hình thức xác thực chứng chỉ.

Chọn DNS ở mục DCV Method như trong hình và tiếp tục Click to Continue.


jZKE3WsAAQGgqDCGEiV6wLIM3kGiVbUxmkD4WQBBZ5xf1Xld7UNP08J_9vC9Sh0Z7oMCQSFEQ6qyS4BafSJ35KFAQJiEpy5W2WRFVMw8JbZ9lThDcKMVmAH_h5t2BwK77rv6jd1W

Sau khi Click to Continue, Quý khách tiếp tục nhấp vào Back to Service Details để tiếp tục cấu hình SSL.

3sA-qUhEsPoWfZzL9g0knGoNxOYCoGFaocrpeeAWZYYU9aheEw5DLyDM1EwZq2iBoX3vJTpCVfcf4366aSjb3f8TuaOlCNRHLtH5rXH7r2yZuElG7oROx5TsDQspb6ie080XDEkZ

Bước 7: Lấy thông tin CNAME record để cấu hình DNS.

Tại ô DNS CNAME Record, Quý khách sẽ thấy đoạn mã được chia làm 2 đoạn như sau:

7kvUK4o5U8s_6DgOiv0Qo01TLYESuLbyvBCwTdif0kMJaLrSg6A9VexjlXkTN8h9xpcNDZVRjGiUVe9TocFxMORFE289WA-lEnzWPMRSA2wqhIk6XYIqzbBiZClXdrkDnBkhlaVE

Bước 8: Cấu hình DNS để xác thực chứng chỉ.

Nếu Quý khách đang sử dụng tên miền tại vHost, Quý khách có thể thực hiện như sau:

Tại mục DNS Manager, chọn Add Record.


NGI86K1gpe9AYiYx4O6h1HI6aAVTELP5HZKTZsJ-vBfXueM_3SQDl9UqREi5Gip9C1hRpHnpVFrF1juLjd3T887CHet10Jq9QiwV4HIzAilq-hGpanXq3AyZNjsHp9fea4LXk2S5

Chọn Type là CNAME.
Tại ô Name, điền vào giá trị trong đoạn 1 ở bước 7.
Tại ô RDATA, điền vào giá trị trong đoạn 2 ở bước 7 sau đó bấm Add Record.

_Lt6_8A5LD1UBpm2EgfpBUlo13WM2jDTK2yWichMJjNTzc28pnOwUp9Ia5ErC8Q_P_Bq1I00qBmWlKw3U-CKz90W5N5R8LDkZQ4sACyBgwY43WwSMheB5UrvzONt7hs9yTPStIXd

Cuối cùng là save lại cấu hình DNS.

vTeHfTYNls7XgZrCQJlkGwZlvdam05Ig-Orjfsndfxs72QeHbVqENqBf-BRqEjQuZYuLAWFXAVwWxImR2ACdP4mxdyYx5UONdKlxpgBBboJtc33xihulG4YX2ZlCvjHKAUHrQROM

Bước 9: Chờ trong 5 phút.

Sau khi DNS cập nhật hoàn tất, Quý khách quay trở lại gói dịch vụ SSL của mình và kiểm tra lại sẽ thấy đã có đầy đủ các thông tin cần thiết để cấu hình SSL cho website của mình.

zkRzAbfHc2kuAVyBwogxeRtBp5N261dYGMWqb1YpDqrOqVoDfdg1mPP98kLjIbwedo4YjzG7x1QJsZ6pbSPWWhVxvTE98EKDlnjD-Wyexv1yITkO6Z28u6xGk7agrbnk44v90KYK

Sau khi có đầy đủ thông tin, Quý khách đã có thể thực hiện cấu hình SSL cho website của mình.

- Hướng dẫn cấu hình SSL trên DirectAdmin: https://docs.vhost.vn/article.php?id=44
- Hướng dẫn cấu hình SSL trên cPanel: https://docs.vhost.vn/article.php?id=43
- Hướng dẫn cấu hình SSL trong Apache: https://docs.vhost.vn/article.php?id=42

Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện, xin Quý khách vui lòng liên hệ với vHost tại các kênh sau:
Ticket: https://support.vhost.vn/
Call: 19006806 (Nhấn phím số 2 để gặp bộ phận kỹ thuật)
Email: support@vhost.vn

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn