There was a problem loading the comments.

Hướng dẫn cấu hình SSL cho Mautic Hosting

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Mặc định Mautic Hosting sẽ chưa được cấu hình SSL, việc đăng nhập vào Mautic Hosting mà không có SSL mang rất nhiều rủi ro tiềm ẩn. Để truy cập an toàn vào Mautic Hosting, Quý khách có thể sử dụng chứng chỉ SSL miễn phí được cấp phát từ Let's Encrypt.

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý khách tạo một chứng chỉ SSL của Let's Encrypt cho tên miền và đưa SSL vào Mautic Hosting của mình để sử dụng.

Bước 1: Cấu hình tên miền trỏ về địa chỉ IP của Mautic Hosting.

Sau khi đăng ký hoàn tất gói Mautic Hosting, Quý khách sẽ nhận được thông tin địa chỉ IP của Mautic Hosting qua email. Quý khách cần liên hệ với nhà cung cấp tên miền để nhờ hỗ trợ trỏ tên miền về địa chỉ IP của Mautic Hosting.

Bước 2: Kết nối vào Mautic Hosting thông qua SSH.

Bước 3: Cài đặt SSL bằng tool của Bitnami.

Để cấu hình SSL, Quý khách có thể thực thi lệnh sau:

sudo /opt/bitnami/bncert-tool

Sau khi thực thi câu lệnh trên, Quý khách cần khai báo các thông tin như trong hình để hệ thống tự động đi cài SSL:

gQw8dl_drUJ8-4Z_IjGS7wCb7J68j70QG5CtH9yfuxwapIMH6yNRIyCGynK2MzqxmD77Df4BdSqqQUneFVVjjGD2asvxXT7VBvBArj72OYXerVICnYeNhwIOFb_Ck9bEc8pH_jaX

PKcgPDRGj1QQntCuN8Ci_f9oWleGEKzT3F71ORZ1ZVjj5a-Uy4QJNrY-jxZ9bak1b6CXj5AcUCaNPayvOInGF5ayTqMQpycpJG6yYFuRkXuKGNv0VEslJXXrY47n3ht0sQ9rgTja

aRbZjJWuXPvgK4cWA1xtMZVw7WMzID5TZWj5Sgpm9SbSP7MLjBQHN5r8KGpbvoRv7Ef8vzzaHFIwXzeFTpKh4KYIO6_a0FaEH_kPhpnK-Hm1THGnkx1PRiEUrbtMTtYUpjfFXxzn

Sau khi hệ thống báo hoàn tất, Quý khách đã có thể kết nối vào Mautic Hosting của mình qua giao thức HTTPS.

VreJ_ETmjf7dmBqTNWmTmomBg0LTreGCsJela99rX5BAO61YiuFjVwEaHg-xThFNP8iZnFe0trS5SwsAVmlVGGOgLV6GIQfxZGqE4Z4WeeTH5ss5gF1WdiTsqaQUxvDwj7Ypws95

Xử lý lỗi

Nếu Quý khách gặp phải trường hợp bị lặp lại việc điền tên miền ở bước 3, Quý khách có thể xử lý theo cách sau:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để thoát khỏi công cụ cài SSL.
Bước 2: Thực thi câu lệnh sau:

sudo sed -i '8s/127/#127/' /etc/hosts

Bước 3: Thực hiện lại việc cài đặt SSL.

Nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình cấu hình SSL, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ về support@vhost.vn hoặc gọi đến hotline 19006806 và nhấn phím 2 để gặp bộ phận kỹ thuật.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn