There was a problem loading the comments.

Hướng dẫn trỏ tên miền về website Đại Lý Hosting

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Sau khi kích hoạt thì Quý khách sẽ có một website dạng http://username.dailyhosting.vn

Để trỏ tên miền của Quý khách thành site chính (ví dụ: http://tenmiencuatoi.com) Quý khách cần làm 2 việc sau:

    1. Trỏ CNAME cho tên miền tenmiencuatoi.com về giá trị site.dailyhosting.vn. Sau khi trỏ tên miền xong Quý khách cần cung cấp tên miền đã trỏ để vHost thực hiện add tên miền vào server. Vui lòng gửi yêu cầu tại đây: https://go.vHost.vn/support.
    2. Map tên miền trở thành tên miền chính cho website của Quý khách. Để map tên miền Quý khách cần thực hiện theo hình hướng dẫn sau:
Lưu


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn