There was a problem loading the comments.

Hướng dẫn đổi địa chỉ IP cho user dịch vụ SEO Hosting Giá Rẻ

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Đối với dịch vụ SEO Hosting Giá Rẻ, việc thay đổi địa chỉ IP cho user là việc thường làm nhất. Để thực hiện đổi địa chỉ IP cho user, Quý khách có thể đăng nhập vào gói SEO Hosting Giá Rẻ và thực hiện theo các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Chọn user cần thay đổi địa chỉ IP

List Users -> Click chọn user cần đổi IP

f20ba2f6ae58ec042bee23138e62600a5bcb66aa?t=024e02a18ddca8c44f9e42983c82d364
Sau khi đăng nhập vào Reseller DirectAdmin, chọn vào List Users.


7c8568529b4366edf25ab43e08b1972fdebc9de7?t=9f9132eb85cc4b22997e007a6bbee45e Tiếp tục nhấp vào tên của user ở khu vực như trên hình ảnh trên.

Bước 2: Đổi IP cho user

Modify User -> Chọn IP -> Save

a1ab6f1fdba2490871bba5bd7883ed03ba5b8ddf?t=0319e16f782f1f754e943eefbd0c2d2d Chọn Modify User

4e976a4d2d58bf89e1d0f58b82a90f0adfe24a7a?t=a0c410444aa92df051e23b8f9fca8721 Click vào mũi tên ở phần Set IP To để chọn địa chỉ IP khác cho user.

8098da61069b676623d0d8fa11e9b9a446acee4c?t=26f738a4dea1668faabe3596b49ca8e1 Sau khi chọn IP khác cho user, nhấn Save
a0306b74c6a8c2240b33e426d9f36dde54fc1045?t=d1852e24ad4d5ebdbc1bad224781bde8 Nếu hiện ra thông báo như trên tức là việc thay đổi địa chỉ IP cho user đã được thực hiện thành công.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với vHost qua các kênh sau:
Ticket: https://support.vhost.vn/
Email: support@vhost.vn
Hotline: 19008606 (ext 2)

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn