There was a problem loading the comments.

Thông báo kế hoạch bảo trì hệ thống tại TTDL Hà Nội từ 06-17/06/2022

Support Portal  »  Announcements  »  Viewing Article

  Print
  • 03/06/2022 1:57 PM

Kính gửi Quý Khách hàng,

vHost trân trọng cảm ơn Quý Khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với vHost trong suốt thời gian qua.

Theo thông báo từ đối tác IDC Viettel Hà Nội, vHost xin cập nhật thông tin về việc phía đối tác sẽ thực hiện bảo trì nguồn định kỳ tại TTDL Viettel Hà Nội cụ thể như sau:

- Kế hoạch thực hiện:

1. Bảo trì hệ thống định kỳ hàng tháng
Thời gian thực hiện: Từ 09h00 - 17h00 ngày 22/06/2022 đến ngày 24/06/2022

2.Bảo trì định kỳ hàng quý UPS A - chế độ B
Thời gian thực hiện: Từ 23h00 ngày 14/06/2022 - 04h00 ngày 15/06/2022
3.Bảo trì định kỳ hàng quý UPS B - chế độ B
Thời gian thực hiện: Từ 23h00 ngày 16/06/2022 - 04h00 ngày 17/06/2022

- Thời gian downtime: Không.
- Phạm vi ảnh hưởng: Không ảnh hưởng dịch vụ.

Đây là kế hoạch bảo trì của TTDL Viettel Hà Nội và để tránh ảnh hưởng đến dịch vụ của Quý khách, vHost sẽ phối hợp giám sát chặt chẽ và phối hợp với đối tác trong suốt khoảng thời gian bảo trì.

vHost xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và thực hiện phối hợp cùng với vHost trong suốt thời gian trên.

Trong trường hợp Quý khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ vHost qua các kênh sau:


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn