There was a problem loading the comments.

Thông báo kế hoạch bảo trì hạ tầng nguồn điện tại TTDL Viettel Hồ Chí Minh tháng 04/2023.

Support Portal  »  Announcements  »  Viewing Article

  Print

Kính gửi Quý Khách hàng,

 

vHost trân trọng cảm ơn Quý Khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với vHost trong suốt thời gian qua.

 

Theo thông báo mà vHost nhận được từ đối tác Datacenter Viettel Hồ Chí Minh, phía vHost xin gửi quý khách kế hoạch bảo trì hạ tầng nguồn điện từ phía đối tác Viettel:

 

Giai Đoạn 1:

Thời gian bắt đầu: Từ 22h00 ngày 17/04/2023.
Thời gian kết thúc: Đến 04h00 ngày 18/04/2023.
Nội dung bảo trì: Chạy máy phát điện có tải định kỳ tại TTDL Hồ Chí Minh
Ảnh hưởng: Không ảnh hưởng.

Giai Đoạn 2:

Thời gian bắt đầu: Từ 22h00 ngày 19/04/2023.
Thời gian kết thúc: Đến 04h00 ngày 20/04/2023.
Nội dung bảo trì: Chạy máy phát điện có tải định kỳ tại TTDL Hồ Chí Minh
Ảnh hưởng: Không ảnh hưởng.

Giai Đoạn 3:

Thời gian bắt đầu: Từ 22h00 ngày 24/04/2023.
Thời gian kết thúc: Đến 04h00 ngày 25/04/2023.
Nội dung bảo trì: Chạy máy phát điện có tải định kỳ tại TTDL Hồ Chí Minh
Ảnh hưởng: Không ảnh hưởng.

Giai Đoạn 4:

Thời gian bắt đầu: Từ 22h00 ngày 26/04/2023.
Thời gian kết thúc: Đến 04h00 ngày 27/04/2023.
Nội dung bảo trì: Chạy máy phát điện có tải định kỳ tại TTDL Hồ Chí Minh
Ảnh hưởng: Không ảnh hưởng.

Lưu ý: thời gian trên là thời gian dự kiến, thời gian bảo trì thực tế có thể kết thúc sớm hơn.


Đây là kế hoạch nâng cấp của Datacenter Viettel Hồ Chí Minh và để tránh ảnh hưởng đến dịch vụ của Quý khách, vHost sẽ phối hợp giám sát chặt chẽ và phối hợp với đối tác trong suốt khoảng thời gian bảo trì trên.

 

vHost xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và thực hiện phối hợp cùng với vHost trong suốt thời gian trên.

 

Trong trường hợp Quý khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ vHost qua các kênh sau:

 

Trân trọng.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn