There was a problem loading the comments.

Thông báo cập nhật hệ thống Email Filtering

Support Portal  »  Announcements  »  Viewing Article

  Print
  • 02/03/2023 3:23 PM

Kính gửi Quý Khách hàng,

 

vHost trân trọng cảm ơn Quý Khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với vHost trong suốt thời gian qua.

 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vHost có kế hoạch nâng cấp và cập nhật hệ thống Email Fitering, để tránh ảnh hưởng đến dịch vụ phiền Quý khách cập nhật lại bản ghi MX cho domain của mình với thông tin như sau:

 

1. Host: domain.com / Priority: 5 / Value: mx.vhost.vn
2. Host: domain.com / Priority: 10 / Value: mx1.vhost.vn
3. Host: domain.com / Priority: 15 / Value: mx2.vhost.vn
4. Host: domain.com / Priority: 20 / Value: mx3.vhost.vn

 

Lưu ý: Quý khách hàng đang có các giá trị bản ghi MX trỏ về các giá trị kể trên có thể bỏ qua email này.

 

Các giá trị MX cũ nằm ngoài danh sách đã kể trên sẽ hết hiệu lực vào ngày 09/03/2023.  vHost xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và thực hiện phối hợp cùng với vHost.

 

Trong trường hợp Quý khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ vHost qua các kênh sau:


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn